Ngôn ngữ:
   
Giới thiệu chung

TÊN HỘI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

1. Tên tiếng Việt: Hội lấy tên là Hội Phòng, chống HIV/AIDS TP.Hồ Chí Minh (Hội PC HIV/AIDS TP HCM).

 2. Tên tiếng nước ngoài: Ho Chi Minh City HIV/AIDS Association

           3. Tên viết tắt: HAA

          4. Biểu tượng:Hình tròn, ở giữa có hình nơ đỏ và chữ HAA (2 chữ A lồng vào nhau)

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Hội PC HIV/AIDS là tổ chức quần chúng tự nguyện gồm các cá nhân và tổ chức quan tâm tới lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

2. Nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống HIV/AIDS; trợ giúp những người nhiễm HIV/AIDS được bình đẳng trong xã hội và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, điều trị tốt nhất theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và hướng đến không có người nhiễm mới, chấm dứt đại dịch AIDS tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở đặt tại 121 Lý Chính Thắng, P.7 Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh. Email: haa121@gmail.com, Website: haahcm.org

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hội Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố hoạt động về lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi toàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hội Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế Thành phố và Sở Nội vụ Thành phố có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
HỘI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHI HỘI TRỰC THUỘC

HỘI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh v/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố ;

- Căn cứ Điều 10 Chương IV Điều lệ Hội Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh ;

- Căn cứ biên bản họp Ban Chấp hành ngày 12/11/2008 về việc xây dựng Quy chế hoạt động Hội Phòng, chống HIV/AIDS ; Quy chế hoạt động của Ban chuyên môn và của Chi Hội.

Ban Chấp hành Hội Phòng, chống HIV/AIDS khóa I ban hành Quy chế hoạt động của Chi Hội trực thuộc Hội Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố gồm các nội dung sau :

I.- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI HỘI :

            1.- Chi Hội có trách nhiệm tập hợp các cá nhân, tổ chức tán thành Điều lệ Hội và quan tâm đến hoạt động phòng, chống HIV/AIDS báo cáo Ban Chấp hành Hội để xin phép thành lập Chi Hội theo quy định của Điều lệ Hội.

            2.- Chi Hội xây dựng các chương trình hoạt động theo kế hoạch chung của Hội Phòng, chống AIDS; đồng thời xây dựng từng chương trình hoạt động phù hợp với đặc điểm của Chi Hội với mục đích phòng, chống lây nhiễm HIV, chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV.

            3.- Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố và trên địa bàn dân cư  nơi Chi Hội đăng ký hoạt động.

            4.- Tổ chức triển khai các chương trình phòng, chống HIV/AIDS đến từng hội viên trong Chi Hội.

            5.- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các hội viên trong Chi Hội theo quy định của Pháp luật.

 

II.- QUYỀN HẠN CỦA CHI HỘI :

            1.- Chi Hội được tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch hoạt động và các chương trình hành động của Hội Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố.

            2.- Được phát triển hội viên; được tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử tại các Đại hội của Hội Phòng, chống HIV/AIDS ; được đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với hội viên trong Chi Hội.

            3.- Được nhận kinh phí tài trợ cho hoạt động của Chi Hội thông qua Hội Phòng, chống HIV/AIDS TP và chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội theo Quy định.

4.- Được giữ lại 2/3 kinh phí thu từ Hội phí để chi cho các hoạt động tại chi Hội và nộp về thành Hội 1/3 kinh phí thu từ Hội phí.

 

III.CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, BÁO CÁO :

 

            1.- Chi Hội sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần. Tùy theo điều kiện có thể tổ chức hội thảo, tham gia tập huấn cho các thành viên để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

            2.- Chi Hội thực hiện báo cáo hoạt động chuyên môn, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm gửi về Hội Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố theo quy định.

            3.- Đối với Chi Hội thực hiện dự án thông qua Hội phải báo cáo kế hoạch hoạt động dự án cũng như tiến độ giải ngân cho Hội cấp trên

IV.- HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ :

 

            1.- Quy chế này được áp dụng đối với các Chi Hội trực thuộc Hội Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh.

            2.- Quy chế hoạt động đã được Ban Chấp hành Hội khóa I thông qua tại kỳ họp ngày 09 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

            3.- Chỉ có Ban Chấp hành Hội Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

 

 

 


 

Sự kiện sắp diễn ra
Còn 16 ngày

CHÚC MỪNG 

TẾT NGUYÊN ĐÁN

KỶ HỢI 2019


Loading...

Những điều bạn cần biết về CD4 [ 37480 | 0]


Mong muốn có con của cặp vợ chồng có tình trạng HIV Khác dấu [ 17463 | 0]


Tại sao phải tuân thủ điều trị? [ 12160 | 0]


Những điều bạn cần biết về HIV kháng thuốc làm sao để việc điều trị ARV của bạn hiệu quả [ 10301 | 0]


Nghị Định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP-(phần 2) [ 8982 | 0]

Hỗ trợ
Nguyễn Quang Bá
0938 447 862
BS Ánh Đông
0903383194
Thống kê
    Visitors: 4530589
    Online: 5

Liên kết website
Copyright © 2010 - 2011 WWW.HAAHCM.ORG
HỘI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TP HỒ CHÍ MINH
ĐC: 121 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
ĐT: 08.39 309 309(234)
 Designed by Phongcachso1.vn