Ngôn ngữ:
   
Báo cáo/Nghiên cứu/Ấn phẩm
  Báo cáo hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2016
  25-07-2016 - 3:03 am


BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

A.   KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016:

          Căn cứ phương hướng hoạt động Hội năm 2016, Quý I, II. BCH Hội xin báo cáo một số nội dung chính như sau:

I.     Kết quả hoạt động:

1.    Công tác kiện toàn tổ chức:

-        Tổng số Chi hội: 33; HV: 982

-        Có 2 nhóm Đá Khóc, Bình Minh Đêm xin gia nhập Hội

2. Hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực:

- Các Chi hội tham gia họp cùng Trung tâm phòng chống AIDS triển khai chuơng trình “90-90-90” phấn đấu đến 2017 đạt chỉ tiêu đề ra.

- Cử nhân viên xã hội tham dự các lớp tập huấn chương trình lây truyền mẹ con do TT phòng chống AIDS tổ chức.

- Cử tiếp cận viên cộng đồng chương trình can thiệp giảm hại cho nhóm MSM tham dự lớp tập huấn cập nhật một số thông tin, kiến thức mới liên quan đến hoạt động MSM.

- Phối hợp cùng mạng lưới nguời có H (NCH) tổ chức họp:

+ Quý 1 Cập nhật tình hình dịch 2015 và các hoạt động trọng tâm 2016 để đạt mục tiêu 90-90-90. Cập nhật mới về khám chữa bệnh, BHYT đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế
có liên quan đến HIV/AIDS.

+ Quý 2 xác định mục tiêu 90 - 90 – 90 chúng ta đang đứng ở đâu? Hướng tới mục tiêu 90 thứ nhất. Chia sẻ mô hình mới về xét nghiệm tại cộng đồng Lay – test do các nhóm đã được Trung tâm AIDS Tp. đào tạo (tiếp cận viên, giáo dục viên) thực hiện và định huớng hoạt động mạng luới chăm sóc NCH trong giai đọan tiếp theo để sớm hoàn thành mục tiêu 90-90-90.

- Thường xuyên cập nhật thông tin mới liên quan đến chăm sóc điều trị HIV và BHYT cho người có H từ cục VAAC, từ các Hội nghị cho trang Web của Hội.

3. Hoạt động dự án:

-Tham gia quản lý tài chính, nhân sự cho dự án Esther ở TP HCM

-Thực hiện dự án phòng tránh lây truyền từ mẹ sang con của CDC

 

4. Hoạt động chăm lo:

- Tết 2016: Hội đã vận động 300 phần quà hỗ trợ Tết cho hội viên và trẻ OVC khó khăn đón Tết 2016. Nguồn quà từ Ban gây quỹ “Chi hội HVPGVN, Chi hội Chùa Kỳ Quang 2” và nhóm từ thiện Chị Chi .

- 1/6: Hội tham gia ngày hội chăm sóc sức khỏe trẻ em năm 2016 do Sở Y tế, Hội Y tế Công cộng và Thành Đoàn tổ chức:

+ Vận động trên 500 trẻ tham dự ngày hội. Trẻ được vui chơi, khám sức khỏe răng, miệng, mắt. Tư vấn về dinh dưỡng và an toàn cho trẻ…

+ Cử các Chi hội Sống Thật, Aloboy, HVPGVN tham gia gian hàng cùng Trung tâm AIDS và T4G.

 - Tiếp tục hỗ trợ gạo thường xuyên cho 70 hội viên và trẻ OVC nghèo hàng tháng.

5. Hoạt động gây quỹ hội:

- Ban vận động gây quỹ Hội tiếp tục thực hiện chăm lo cho hội viên và trẻ OVC theo kế hoạch cụ thể do Hội đề xuất: Chăm lo dinh dưỡng định kỳ hàng tháng, các ngày lễ, Tết hoặc đột xuất:

+ Gạo     :   70 xuất x 10kg x 7 tháng = 4,900 Kg

+ Quà tết: 300 xuất x 600.000 đ         = 180,000,000 đồng

- Vận động mạnh thuờng quân hỗ trợ kinh phí hoạt động hội: 30.000.000 đồng (Chị Hoài Thu Chủ tịch Hội vận động)

.+ 6. Hoạt động các Chi hội:

Thông qua dự án quỹ toàn cầu, các Chi hội đuợc nâng cao năng lực về quản lý, liên kết tốt với cơ sở y tế và vân động đuợc nhiều đối tượng đích xét nghiệm HIV và phát hiện tỉ lệ duơng tính trên 6% trong các nhóm nguy cơ cao và kết nối điều trị trên 90%. Hàng tháng Hội đến các Chi hội Giám sát DA cùng với GS hoạt động các Chi hội

II. Nhận xét đánh giá:

Ưu điểm:

- Duy trì được hoạt động của Hội:

+ Thông qua việc gởi hội viên tham dự tâp huấn, họp hội của các cơ quan để nắm bắt và cặp nhật các thông tin về HIV/AIDS kịp thời.

+ Triển khai các chủ trương mới của nhà nước, Thành phố trong hoạt động PC HIV/AIDS cho các Chi hội:  “90-90-90” do Liên Hiệp Quốc khởi xướng.

+ Tham gia triển khai Luật BHYT đối với người có H

+ Thường xuyên cập nhật các thông tin mới về HIV, hoạt động Hội vào trang WEB Hội.

+ Phát huy tốt hoạt động của Ban Vận động quỹ chăm lo tốt cho hội viên và trẻ OVC khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán, 1/6, Trung thu và hỗ trợ dinh dưỡng hàng tháng.

Tồn tại:

-  Hoạt động của Hội có nhiều hạn chế do không có kinh phí . Gây quỹ cho Hội gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào nguồn vận động của Ban vận động gây quỹ cho hoạt động chăm lo thuờng xuyên.

- Các ban chuyên môn hầu như không triển khai hoạt động.

Trên đây là 1 số hoạt động đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016.

 

B.   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1.     Công tác tổ chức:

- Phát triển thêm 2 Chi hội 

2.     Hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực:

2.1. Vận động hội viên thực hiện tốt mục tiêu 90 – 90 - 90.

2.2. Triển khai một số hoạt động giáo dục truyền thông từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016:

+ Tổ chức truyền thông kiến thức, BHYT, tác dụng của điều trị sớm… cho hội viên và trẻ em nhân dịp Tết Trung thu

+ Tổ chức 2 buổi truyền thông vế lợi ích của BHYT, điều trị sớm, Điều trị phơi nhiễm cho IDU và 1 số điểm mới trong Bộ Luật Dân sự cho nguời chuyên giới và MSM

2.3. Phát huy vai trò của UVBCH phối hợp trong việc triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực cho hội viên bằng nguồn kinh phí của các ban ngành.

3.     Hoạt động chăm lo:

-  Các Chi hội lập danh sách những hội viên nghèo, khó khăn không thể mua BHYT để Hội đề xuất TT AIDS xem xét giải quyết

- Tổ chức hoạt động Trung thu cho 300 trẻ OVC con hội viên và hội viên các Chi hội: truyền thông kết hợp giao lưu văn nghệ; phát quà và phần thưởng cho các trẻ OVC có thành tích học tập khá, giỏi.

- Phối hợp với Trung tâm AIDS vận động quà, thăm và tặng quà cho trên 1.000 bệnh nhân AIDS tại các Trung tâm, bệnh viện chăm sóc người có H (nếu vận động đuợc).Nhân ngày Quốc tế PC HIV/AIDS 1/12/2016

- Chăm lo Tết cho 300 hội viên và trẻ OVC khó khăn nhân Tết nguyên đán 2017. 

- Tiếp tục hỗ trợ 70 suất dinh duỡng hàng tháng cho trẻ và hội viên nghèo.

4. Hoạt động gây quỹ Hội:

- Tiếp tục có kế hoạch hoạt động chăm lo từ nay đến cuối năm để Ban vận động gây quỹ, vận động quà cho Tết Trung thu, ngày QT phòng chống AIDS 1/12 và Tết nguyên đán 2017.

5. Hoạt động dự án:

- Tiếp tục thực hiện tốt DA CDC và Esther để có nguồn KP cho hoạt động Hội.

- Tổ chức cuộc họp giữa Hội, TT AIDS và các bệnh viện triển khai dự án CDC về chuơng trình lây truyền từ mẹ sang con chuẩn bị cho kết thúc dự án, nhằm tìm biện pháp tối ưu để duy trì chuơng trình này.

                                                                              

 

Nơi nhận:

Để báo cáo

 

- Sở Y tế TP;                 

- TT phòng chống AIDS;      

- Ủy viên BCH Hội;

- Các Chi hội;

- Lưu.

TM.BAN CHẤP HÀNH.

CHỦ TỊCH.

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Hoài Thu

 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

I. Công tác tổ chức:

          Văn phòng Hội:

+ Hỗ trợ thủ tục gia nhập Hội cho 2 nhóm Bình Minh Đêm và Đá Khóc

+ Điều chỉnh lại kế hoạch HĐPCAIDS 2016 theo góp ý của thành viên BCH

II. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NĂNG LỰC:

          - Bs Ánh Đông phối hợp với nhân viên VP hội xây dựng kế hoạch:

+ Tổ chức hội thảo liên kết các tổ chức thiện nguyên vào chuơng trình kết nối điều trị:

+ Tổ chức truyền thông kiến thức, BHYT, tác dụng của điều trị sớm… cho hội viên và trẻ em nhân dịp Tết Trung thu

+ Tổ chức 2 buổi truyền thông về lợi ích của BHYT, điều trị sớm, Điều trị phơi nhiễm cho IDU và 1 số điểm mới trong Bộ Luật Dân sự cho nguời chuyên giới và MSM

+ Tổ chức giao lưu văn nghệ truyền thông với 3 Trung tâm cai nghiện ma túy cụm Bình Phuớc (Bệnh viện Nhân Ái, TTGDLĐXH Phú Nghĩa và TTGDLĐXH Phú Đức), giới thiệu chúc năng nhiệm vụ các đội nhóm cộng đồng, hỗ trợ các bạn chuẩn bị hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng, giảm tối đa tỉ lệ tái nghiện.

- Chị Nguyễn Thị Huệ: Liên hệ với Kamar nói chuyện về một số kỹ thuật mới trong việc xét nghiệm HIV.

- Các UVBCH phối hợp HĐ TT với hội: cử hội cùng tham gia các HĐ TT, hội thảo của các ngành

III. HOẠT ĐỘNG CHĂM LO:

          - Văn phòng hội tổng hợp danh sách hội viên nghèo, khó khăn không mua đuợc BHYT gở TT AIDS

          - Văn phòng hội phối họp với ban vận động gây quỹ xây dựng kế hoạch chăm lo cho hội viên và trẻ OVC: Tết Trung thu, ngày 1.12 và Tết 2017:

          + Quà: 300 phần quà Tết Trung thu và Tết 2017

          + 60 – 65 phần quà, tiền cho trẻ OVC nghèo học khá giỏi

          + Bánh, nuớc…

          + Vận động quà cho bệnh nhân AIDS nhân 1/12 (Hội sẽ làm CV gởi các ban ngành, rất mong các UVBCH huởng ứng hỗ trợ)

IV. DỰ ÁN:

          - Văn phòng:

 + Chuẩn bị cuộc họp đánh giá kết quả chuơng trình lây truyền từ mẹ sang con giữa Hội, TT AIDS và các bệnh viện.

          + Tiếp tục làm tốt công việc tài chính với TC Esther để tiếp tục nhận đuợc DA.

V. HOẠT ĐỘNG TRANG WEB:

          Đề nghị các UVBCH tham gia viết bài cho trang WEB

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc (0)


Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu

Các tin khác:

  Website Hội Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Phần mềm HIVQUAL Download Phần mềm HIVQU
  Chuyên đề 10 Hội nghị khoa học quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI
  Chuyên đề 11 Hội nghị khoa học quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI
  Các Báo cáo khoa học được trình bày tại Hội nghị Khoa học Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ IV
  Báo cáo tại Hội thảo đảm bảo bền vững và tăng cường tiếp cận với TVXN và điều trị HIV/AIDS
  Báo cáo tình hình xét nghiệm đếm tế bào T-CD4 trong điều trị HIV/AIDS
  Tài liệu chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
  Tài liệu đào tạo từ xa về chăm sóc, điều trị HIV/AIDS
  Sổ tay hỏi đáp về bảo hiểm y tế xã hội
  Tình hình dịch HIV/AIDS thế giới đếm cuối tháng 01/2016
  Báo cáo tình hình điều trị Methadone cho đến cuối tháng 1 năm 2016
  Tổng hợp số bệnh nhân đến nhận thuốc ARV
  Tài liệu Hướng dẫn Quốc gia chăm sóc, điều trị và hỗ trợ phụ nữ mang thai nhiễm HIV, trẻ phơi nhiễm
  Mẫu tờ rơi và sách mỏng về bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV/AIDS
  Tài liệu "HIV tại Việt Nam ước tính và dự báo giai đoạn 2011-2015"
   Gửi bộ đĩa phát thanh mẫu tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS
  Hướng dẫn tổng hợp về việc sử dụng thuốc kháng vi rút sao chép ngược trong dự phòng và điều trị nhiễ

Sự kiện sắp diễn ra
Còn 16 ngày

CHÚC MỪNG 

TẾT NGUYÊN ĐÁN

KỶ HỢI 2019


Loading...

Những điều bạn cần biết về CD4 [ 37480 | 0]


Mong muốn có con của cặp vợ chồng có tình trạng HIV Khác dấu [ 17463 | 0]


Tại sao phải tuân thủ điều trị? [ 12160 | 0]


Những điều bạn cần biết về HIV kháng thuốc làm sao để việc điều trị ARV của bạn hiệu quả [ 10301 | 0]


Nghị Định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP-(phần 2) [ 8978 | 0]

Hỗ trợ
Nguyễn Quang Bá
0938 447 862
BS Ánh Đông
0903383194
Thống kê
    Visitors: 4530484
    Online: 4

Liên kết website
Copyright © 2010 - 2011 WWW.HAAHCM.ORG
HỘI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TP HỒ CHÍ MINH
ĐC: 121 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
ĐT: 08.39 309 309(234)
 Designed by Phongcachso1.vn