Ngôn ngữ:
   
Tình hình dịch, Báo cáo hoạt động
  Phương hướng hoạt động Hội Phòng chống HIV/AIDS TP Hồ Chí Minh, Nhiệm kỳ II (2013-2018)
  07-10-2014 - 9:12 am

Trong những năm tiếp theo, hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Tp Hồ Chí Minh đi vào hoạt động mang tính bền vững khi nguồn viện trợ của tổ chức quốc tế giảm. Mô hình xã hội hóa trong hoạt động phòng chống AIDS được nhân rộng với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, người có H. Kết nối và lồng ghép chương trình phòng chống HIV/AIDS với các chương trình sức khỏe của mạng lưới y tế. Triển khai mô hình điều trị sớm tiến tới kết thúc đại dịch AIDS.

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quan:

Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức Hội. Góp phần cùng thành phố thực hiện thành công kế hoạch 5 năm hành động phòng chống HIV/AIDS 2011 -2015. Vận động hội viên tích cực tham gia chương trình điều trị sớm, tiến tới kết thúc đại dịch AIDS tại TP HCM.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển mạng lưới các Chi hội, nâng cao chất lượng hoạt động cũng như chăm lo cho hội viên. Chi hội phấn đấu mỗi năm phát triển thêm 10 -15% hội viên và 10% - 15% Chi hội.

2.2. Mỗi năm tổ chức 6 tháng/lần buổi chia sẻ cặp nhật thông tin mới về HIV/AIDS cho UVBCH, hội viên nòng cốt.

2.3. Duy trì thực hiện các chương trình can thiệp dự phòng và chăm sóc, hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS. Tham gia tập huấn cung cấp thông tin cho khoảng 1.000 lực lượng nòng cốt các Chi hội, đội nhóm, mạng lưới thực hiện chương trinh điều trị sớm ART

2.4. Hợp tác với các tổ chức NGOVN, quốc tế cũng như các đơn vị trong nước, để nâng cao năng lực và nguồn lực cho Hội và các Chi hội.

II. CHIẾN LƯỢC:

1. Vận động sự tham gia của các tổ chức thiện nguyện, các nhóm tự lực, các tổ chức tôn giáo, các cá nhân và công đồng.

2. Tạo mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với Ủy ban Phòng chống AIDS, các ban ngành đoàn thể của thành phố trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

3. Nâng cao năng lực của UVBCH và hội viên thông qua các khóa tập huấn, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm do các tổ chức triển khai.

4. Triển khai các hoạt động can thiệp lây nhiễm HIV/AIDS, vận động các đối tượng có hành vi nguy cơ đi khám, xét nghiệm và điều trị sớm, góp phần hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS cho bản thân và cộng đồng

5. Bảo vệ và chăm lo quyền lợi chính đáng của hội viên và người yếu thế trong thành phố.

6. Tăng cường sự hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, để tăng nguồn lực cho hoạt động Hội.

III. HOẠT ĐỘNG:

1. Tổ chức bộ máy của Hội và phát triển hội viên:

1.1.Hình thành các tiểu ban

1.2. Phân công và mô tả nhiệm vụ các thành viên trong BCH và tiểu ban.

1.3. Xây dựng một số quy định hoạt động của Hội: quy chế tài chính, quy chế hoạt động BCH...

1.4. Hướng dẫn phát triển tổ chức Hội: kết nạp hội viên, thành lập Chi hội.

 2. Hoạt động nâng cao năng lực: Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm:

- Triển khai các chuyên đề, cung cấp thông tin chủ chương chính sách của Đảng, nhà nước, cập nhật thông tin về diễn biến tình hình HIV/AIDS trên địa bàn, kinh nghiệm triển khai các mô hình hoạt động phòng chống HIV/AIDS cho các cấp lãnh đạo, hội viên nòng cốt.

- Vận dụng từ nhiều nguồn kinh phí hoạt động của dự án cũng như nguồn kinh phí nhà nước trong việc nâng cao năng lực cho hội viên

- Chuyển gởi hội viên tham gia các khóa tập huấn nâng cao năng lực do Ủy ban Phòng chống AIDS và các đơn vị tổ chức.

- Đào tạo nguồn nhân lực từ hội viên nòng cốt, để có nguồn năng lực sẵn có, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong lĩnh vực phòng hống HIV/AIDS của Hội.

3. Hoạt động hỗ trợ chăm lo:

3.1. Sức khỏe:

- Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho NCH và trẻ OVC

- Vận động NCH tuân thủ điều trị ARV

- Hướng dẫn tự chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh nhiễm trùng cơ hội...

3.2. Tinh thần:

- Tư vấn ổn định tinh thần giúp người có H vượt giai đoạn sốc khi nhiễm HIV

- Tư vấn cho người có H có cuộc sống tích cực lạc quan.

- Hỗ trợ cho gia đình, người thân tạo môi trường thuận lợi, giảm kỳ thị phân biệt đối xử...

 

3.3. Hỗ trợ vật chất:

- Vận động thăm và tặng quà nhân các ngày lễ tết cho hội viên và trẻ OVC nghèo

- Thăm hỏi động viên hội viên khi ốm đau, tang chế.

- Hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn cho hội viên.

a/ Các nhóm đối tượng Hội tập trung:

- Các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao (MSM, IDU, MD)

- Các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ (bạn tình âm tính, bạn tình, vợ chồng, cha mẹ, người thân...).

- Nhóm đối tượng phụ nữ và trẻ em: Dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con. Bình đẳng giới, chống bạo hành...

b/ Các lĩnh vực mà Hội sẽ tập trung triển khai hoạt động:

- Hoạt động can thiệp giảm hại:

+ Tiếp cận truyền thông kiến thức về HIV/AIDS (các đường lây, không lây); giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, quyền và nghĩa vụ của NCH...

+ Tham gia các hoạt động: phát tài liệu, BCS, BKT...)

+ Vận động các đối tượng có hành vi (đối tượng ẩn) khám xét nghiệm và điều trị sớm.

- Hoạt động chăm lo: Sức khỏe, tinh thần, tâm lý, vật chất, sinh kế

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Phát huy vai trò của người có H trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng, xã hội trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong nước, quốc tế để nâng cao năng lực và phát triển nguồn lực cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS của thành phố.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, BCH Hội sẽ phân công các công việc cụ thể cho các tiểu ban, các thành viên của BCH để thực hiện các lĩnh vực trên.

Các tiểu ban có nhiệm vụ đề ra kế hoạch hành động dựa vào điều lệ Hội và lĩnh vực được phân công phụ trách.

Các hoạt động theo dõi, đánh giá sẽ được thực hiện trong các kỳ họp của BCH.

 

                                        

 

 


Ý kiến bạn đọc (0)


Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu

Các tin khác:

  Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Phòng chống HIV/AIDS TP năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
  A. Báo cáo sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2011 2011 (phần 1)
  Báo cáo hoạt động Hội 6 tháng đầu nănm 2011 (Phần 2)
  Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2011
  Báo cáo sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2012 (Phần 1)
  Báo cáo sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2012 (Phần 2)
  Phương hướng hoạt động năm 2013
  Báo cáo tổng kết hoạt động Hội năm 2012(phần 1)
  Báo cáo hoạt động Hội năm 2012 (phần 2)
  Báo cáo hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2013
  Báo cáo hoạt động Hội Phòng chống HIV/AIDS TP. Hồ Chí Minh, Nhiệm kỳ I (2008 – 2013)
  Báo cáo sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2014
  Tình hình dịch HIV/AIDS hết năm 2013
   Tình hình dịch HIV/AIDS quý I năm 2014
  Tình hình dịch HIV/AIDS năm 2012
   Tình hình dịch HIV/AIDS năm 2011
  Phương hướng hoạt động năm 2012 của Hội PHòng chống HIV/AIDS TP
  báo cáo hoạt động Hội năm 2011 (Phần 2)
  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 của Hội Phòng chống HIV/AIDS TP Phần 1)
  Báo cáo kết quả hoạt động Hội Quý 1 năm 2011 và phương hướng hoạt động Quý 2 năm 2011
  Báo cáo hoạt động Hội năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011.

Sự kiện sắp diễn ra
CHÚC MỪNG NGÀY 

NHÀ GIÁO VIỆT NAM

20/11/2018


Loading...

Những điều bạn cần biết về CD4 [ 36433 | 0]


Mong muốn có con của cặp vợ chồng có tình trạng HIV Khác dấu [ 17240 | 0]


Tại sao phải tuân thủ điều trị? [ 12084 | 0]


Những điều bạn cần biết về HIV kháng thuốc làm sao để việc điều trị ARV của bạn hiệu quả [ 9806 | 0]


Nghị Định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP-(phần 2) [ 8622 | 0]

Hỗ trợ
Nguyễn Quang Bá
0938 447 862
BS Ánh Đông
0903383194
Thống kê
    Visitors: 4488284
    Online: 5

Liên kết website
Copyright © 2010 - 2011 WWW.HAAHCM.ORG
HỘI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TP HỒ CHÍ MINH
ĐC: 121 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
ĐT: 08.39 309 309(234)
 Designed by Phongcachso1.vn