Ngôn ngữ:
   
Tình hình dịch, Báo cáo hoạt động
  báo cáo hoạt động Hội năm 2011 (Phần 2)
  18-06-2012 - 7:05 am

 

5. Hỗ trợ vốn tạo công ăn việc làm cho NCH: Phát huy vai trò các DN trong việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội trong công tác PC HIV/AIDS. Hội phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và dự án phòng chống HIV/AIDS nơi làm việc (Chemonic) vận động được 36.7000.000 đồng tiền mặt và 25.000.000 đồng hiện vật để hỗ trợ vốn cho NCH.

6. Hoạt động Dự án: Hội tiếp tục thực hiện 03 dự án:

- Dự án “Dự phòng tích cực cho người có HIV” HPI: từ tháng 10/2010 – 9/2011, sẽ kéo dài đến tháng 12/ 2011.

- Dự án”Khởi đầu một ngày mới” – tổ chức Fontana: từ tháng 01/2011 – 4/2011. Tổ chức tổng kết vào tháng 8/2011.(Đang chuẩn bị cho dự án mới)

- Dự án “Đối thoại” - tổ chức Care Việt Nam: từ tháng 11/2010 – 01/2011.

- Dự án Stronger 6: Phối hợp với tổ chức Care Việt Nam thực hiện một số hoạt động trong Dự án “Nâng cao năng lực các tổ chức cộng đồng thực hiện dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS” (STRONGER 6) 10/2010 – tháng 8/2011. 

- Thông qua Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố thực hiện:

+  Dự án “củng cố và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, phòng ngừa và giám sát HIV/AIDS cho các đối tượng có nguy cơ cao tại TP.Hồ Chí Minh” do CDC tài trợ tại Bệnh viện nhân dân Gia Định, Thủ Đức, Hốc Môn và Củ Chi.

+ Kế hoạch chuyển gởi trẻ nhiễm HIV trên 15 tuổi từ phòng khám ngoại trú Nhi sang phòng khám ngoại trú người lớn.Thời gian thực hiện từ  1/8/2011 – 31/3/2012.

- 2 Chi hội: HVPGVN tại TP HCM và Chi hội Tình Bạn I đã nhận được 2 DA nhỏ của Trung tâm Life do “Quỹ Toàn Cầu” tài trợ “xây dựng phòng tham vấn truyền thông hỗ trợ cộng đồng” “ Truyền thông bạn tình âm tính của NCH” tại Phú Nhuận.

7. Hoạt động các Chi hội :

- Hiện nay Hội đã phát triển được 12 Chi hội trong đó có 08 Chi hội là các nhóm tự lực và nhóm hỗ trợ xã hội của NCH và người hồi gia; 02 Chi hội là Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy; 02 Chi hội thuộc các tổ chức tôn giáo. Các Chi hội đều hoạt động theo quy chế hoạt động của Hội, có kế hoạch hoạt động kết hợp giữa kế hoạch hoạt động hàng quý của Hội và nội dung hoạt động PC HIV/AIDS mà các Chi hội tham gia trong nhóm mạng lưới hoặc PAC:

* Chi hội NCH:

- Duy trì giao ban các Chi hội hàng quý: củng cố về tổ chức, hỗ trợ những khó khăn Chi hội gặp phải liên quan đến luật pháp, sức khoẻ…

          - Các Chi hội tổ chức sinh hoạt đều đặn 01 tháng/lần và tổ chức truyền thông 01 trong 10 chủ đề của dự án dự phòng tích cực.

- Hoạt động tiếp cận: SW: 1776 lượt, IDUs: 872 lượt

- Hoạt động tư vấn: Trực tiếp: 2014 lượt, Gián tiếp: 996 lượt

- Hoạt động truyền thông: chủ yếu là truyền thông các kiến thức  về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, truyền thông luật.

- Hoạt động chuyển gửi : SW: 158 ca, IDUs: 60 ca, NCH: 144 ca

- Hoạt động chăm sóc: Người lớn: 2.696 lượt, Trẻ em: 1.241 lượt

- Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực: Các lớp tập huấn các Chi hội đã từng tham gia:

+ Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án do Hội phòng, chống HIV/AIDS tổ chức

+ Tập huấn kỹ năng chăm sóc do Ủy Ban phòng chống HIV/AIDS tổ chức

+ Tập huấn TOT  Pháp Luật Cộng Đồng về Luật  HIV/AIDS.

+ Tập huấn kỹ năng điều hành và phát triển nhóm do Hội phòng chống HIV/AIDS tổ chức

+ Tập huấn về Dự phòng tích cực do HPI tổ chức

+ Tập huấn TOT về kỹ năng vận động bình đẳng giới và tiếp cận các dịch vụ liên quan đến SKSS-TD cho NCH do Mạng lưới phụ nữ sống chung với H tại VN tổ chức

+ Tập huấn về kỹ năng tiếp cận, kỹ năng tổ chức sự kiện do Trung tâm Life tổ chức

+ Tập huấn về Maketting xã hội do PSI tổ chức

          - Ngoài ra các Chi hội còn có các hoạt động khác như hoạt động hướng nghiệp, hoạt động cứu sốc, hỗ trợ bệnh nhân, hỗ trợ khi có hội viên và thành viên nhóm qua đời.

* 02 Chi hội là ở các Trung tâm CNMT gồm: Làng Bình Minh, Đức Thanh Tâm với chức năng là cai nghiện ma túy, nhân viên thay đổi liên tục, vì vậy công tác phát triển hội viên luôn được Chi hội quan tâm. Các nội dung sinh hoạt bám sát chỉ đạo của Hội và có các hoạt động cụ thể:

- Tổ chức hội thao đón Tết, thi thời trang, cắm hoa, thi karake..nhằm động viên tinh thần và nâng cao sức khỏe cho hội viên.

         * Chi hội Tôn giáo:

       - Tổ chức nhiều hoạt động truyền thông PC HIV/AIDS cho công nhân nhập cư tại các công ty xí nghiệp – quận Gò Vấp. Tổ chức các sự kiện nhân ngày QT 1/6, Trung thu và 1/12.

       - Tổ chức hội thảo “Tôn giáo với hoạt động PC AIDS”

       - Tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ NCH, trẻ OVC tại cộng đồng, giúp đỡ thường xuyên cho 80 hội viên của 8 Chi hội NCH 10Kg gạo/người.

8. Công tác khác :

- Cử 01 Uỷ viên thường vụ (Bs Ánh Đông) tham gia hoạt động mạng lưới chăm sóc hỗ trợ NCH tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Giới thiệu phỏng vấn việc làm cho 17 hội viên tại TTCN Đức Thanh Tâm và dự án sáng kiến chiến sách y tế Việt Nam – Abt

II. Nhận xét đánh giá:

Năm 2011 là năm hoạt động PC AIDS gặp khó khăn, các tổ chức Quốc tế giảm đáng kể nguồn hỗ trợ. Hoạt động chỉ chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức. Hội tiếp tục không  khai thác thêm được dự án mới. Việc vận động gây quỹ Hội gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên bằng sự năng động sáng tạo của Hội, Hội vẫn duy trì và triển khai các hoạt động Hội theo đúng kế hoạch đề ra:

+ Ưu điểm:

- Biết lồng ghép các hoạt động Hội với hoạt động dự án để sử dụng nguồn kinh phí cho các hoạt động đúng mục đích.

- Xây dựng và củng cố tổ chức Hội từ các Chi hội, hỗ trợ các Chi hội hoạt động đúng tôn chỉ, Điều lệ Hội

- Biết vận động các tổ chức xã hội (các tổ chức tôn giáo), doanh nghiệp ủng hộ tiền vật chất chăm lo cho hội viên nghèo khó khăn.

- Biết phát huy thế mạnh của các tổ chức để cùng chung tay đóng góp cho hoạt động Hội: vận động từ thiện và tổ chức lớp hướng dẫn viết dự án cho các Chi hội.

- Công tác truyền thông: không chỉ tổ chức các hoạt động truyền thông tại các đội nhóm ngoài cộng đồng, mà đã tổ chức truyền thông vào các Trung tâm cai nghiên, để hỗ trợ thêm cho học viên 1 số kiến thức phòng tránh lây nhiễm và địa chỉ cần liên lạc khi hồi gia (Các dịch vụ chuyển gởi…)

- Báo cáo tài chính: đảm bảo báo cáo hàng tháng và phân định rõ các nguồn thu, chi.

- Chủ động gửi hội viên các Chi hội tham dự các lớp tập huấn để nâng cao năng lực.

- Bước đầu 1 số Chi hội đã tự viết dự án và nhận được dự án: HVPGVN, Tình bạn 1, 4.

+ Khó khăn, tồn tại:

- Không có nguồn kinh phí ổn định cho hoạt động Hội dựa vào 03 dự án, vận động mạnh thường quân càng ngày càng khó.

- Không có người viết được đề xuất dự án để xin tài trợ, chủ yếu từ giới thiệu của UBPC AIDS thành phố và kết quả hoạt động tốt các dự án của Hội.

- Các Chi hội chưa chủ động tham gia, đề xuất với Hội cấp trên về những nhu cầu cần thiết để xây dựng tổ chức vững mạnh, mà đa số chờ sự hỗ trợ từ Hội cấp trên

- Năng lực quản lý điều hành 1 số Chi hội còn yếu và thường xuyên thay đổi nhân sự ban chấp hành cũng không báo cáo kịp thời các hoạt động tại cơ sở....

- Các Chi hội không có địa điểm sinh hoạt, đa số sinh hoạt tại quán cà phê, công viên, nên chất lượng không đảm bảo.

- Thành viên BCH hoạt động không đều tay.

B. Phương hướng hoạt động năm 2012:

1. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy:

1.1. Tiếp tục phát triển hội viên, chi hội trong các tổ chức: Văn phòng trợ giúp Pháp lý Hội Luật Gia thành phố; Các nhóm “phụ nữ đồng cảm” của Hội Phụ nữ; Chi hội của các cựu chiến Binh; Chi hội nhà báo.

Phân công các anh chị trong BCH:

Hồng Hương, Chị Ngọc Hạnh và Bác Sáng,

1.2.  Bổ sung nhân sự BCH: 03 (Thượng tọa Thích Quảng Thiện – Chi hội trưởng Chi hội HVPGVN tại TPHCM.; Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng can thiệp dự phòng, PAC; Anh Nguyễn Quang Bá – nhân viên văn phòng Hội).

1.3.  Tiếp tục kiện toàn tổ chức các Ban chuyên môn: Ban Đối ngoại, Ban dự án, ban Truyền thông, Ban kiểm tra và ban tổ chức hành chính

          Xây dựng thêm ban vận động từ thiện gây quỹ Hội: dự kiến phân công Thượng tọa Thích Quảng Thiện  - trưởng ban.

1.4.  Củng cố hoạt động các Chi hội.

2.     Hoạt động truyền thông:

                - Triển khai các hoạt động truyền thông nhằm thực hiện chủ đề năm 2011: của LHQ “3 không”: Không có người nhiễm mới HIV, không có người tử vong do AIDS và không có kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS.

                - Tiếp tục triển khai truyền thông giảm kỳ thị phân biệt đối xử, luật PC HIV/AIDS rộng rãi trên địa bàn dân cư thông qua vai trò của NCH.

                - Gởi hội viên tham dự các lớp tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc hỗ trợ NCH.

3. Hoạt động dự án:

- Tiếp tục khai thác các nguồn dự án nhằm nâng cao năng lực cho Hội và các Chi hội trong việc quản lý điều hành, các kỹ năng truyền thông, chăm sóc hỗ trợ NCH.

4. Xây dựng quỹ hội:

- Thành lập ban vận động,

- Sử dụng quỹ hội không chỉ chăm lo hỗ trợ vật chất cho NCH, trẻ OVC, mà sử dụng quỹ trong các hoạt động nâng cao năng lực cho Hội và các Chi hội.

5. Hoạt động chăm sóc hỗ trợ:

- Tổ chức thăm và hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh thực sự khó khăn

- Hỗ trợ vốn, liên hệ giới thiệu việc làm, giúp NCH tự lao động kiếm sống bằng chính sức lao động của mình.

 

                                                                                           TM.BAN CHẤP HÀNH

Nơi nhận:                                                                                                                   CHỦ TỊCH                                                                                             

- Ô. Hứa Ngọc Thuận, PCT UBNDTp;

- Sở Nội vụ ;                                                                                                               

 - Sở Y tế;

 - UVBCH Hội, Chi hội;

- Lưu.                                                                                                                

 

 

 


Ý kiến bạn đọc (0)


Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu

Các tin khác:

  Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Phòng chống HIV/AIDS TP năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
  A. Báo cáo sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2011 2011 (phần 1)
  Báo cáo hoạt động Hội 6 tháng đầu nănm 2011 (Phần 2)
  Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2011
  Báo cáo sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2012 (Phần 1)
  Báo cáo sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2012 (Phần 2)
  Phương hướng hoạt động năm 2013
  Báo cáo tổng kết hoạt động Hội năm 2012(phần 1)
  Báo cáo hoạt động Hội năm 2012 (phần 2)
  Báo cáo hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2013
  Báo cáo hoạt động Hội Phòng chống HIV/AIDS TP. Hồ Chí Minh, Nhiệm kỳ I (2008 – 2013)
  Phương hướng hoạt động Hội Phòng chống HIV/AIDS TP Hồ Chí Minh, Nhiệm kỳ II (2013-2018)
  Báo cáo sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2014
  Tình hình dịch HIV/AIDS hết năm 2013
   Tình hình dịch HIV/AIDS quý I năm 2014
  Tình hình dịch HIV/AIDS năm 2012
   Tình hình dịch HIV/AIDS năm 2011
  Phương hướng hoạt động năm 2012 của Hội PHòng chống HIV/AIDS TP
  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 của Hội Phòng chống HIV/AIDS TP Phần 1)
  Báo cáo kết quả hoạt động Hội Quý 1 năm 2011 và phương hướng hoạt động Quý 2 năm 2011
  Báo cáo hoạt động Hội năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011.

Sự kiện sắp diễn ra
CHÚC MỪNG NGÀY 

NHÀ GIÁO VIỆT NAM

20/11/2018


Loading...

Những điều bạn cần biết về CD4 [ 36258 | 0]


Mong muốn có con của cặp vợ chồng có tình trạng HIV Khác dấu [ 17212 | 0]


Tại sao phải tuân thủ điều trị? [ 12072 | 0]


Những điều bạn cần biết về HIV kháng thuốc làm sao để việc điều trị ARV của bạn hiệu quả [ 9686 | 0]


Nghị Định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP-(phần 2) [ 8540 | 0]

Hỗ trợ
Nguyễn Quang Bá
0938 447 862
BS Ánh Đông
0903383194
Thống kê
    Visitors: 4479344
    Online: 3

Liên kết website
Copyright © 2010 - 2011 WWW.HAAHCM.ORG
HỘI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TP HỒ CHÍ MINH
ĐC: 121 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
ĐT: 08.39 309 309(234)
 Designed by Phongcachso1.vn